Mỗi Thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội đồ đều có một tương lai

Mỗi Thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội đồ đều có một tương lai

Tại một vùng nông thôn nước Mỹ, có hai anh em nhà kia vì quá đói kém, bần cùng đã rủ nhau đi ăn cắp cừu của nông dân trong… Read more
Những việc bạn làm sau 6h tối sẽ quyết định tương lai

Thời gian sau 6 giờ tối sẽ quyết định tương lai của bạn

Nhiều người quan niệm rằng, nhiệm vụ duy nhất của họ là kiếm được một công việc. Sau đó, họ chỉ cần hùng hục làm việc, còn công ty sẽ… Read more