Top 20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam năm 2019 do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn

Top 20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam năm 2019 do Forbes Việt Nam bình chọn

20 GIA ĐÌNH KINH DOANH HÀNG ĐẦU TRONG DANH SÁCH NĂM NAY KINH DOANH Ở 16 LĨNH VỰC: Trong đó nhiều nhất là lĩnh vực Bất động sản, ngân hàng.… Read more