Làm sao để hết sợ ma

Làm sao để hết sợ ma ??? Tưởng khó mà dễ

Bạn sợ ma quá, chẳng hiểu tại sao. Phòng một mình là không dám ngủ. WC ở ngoài thì ban đêm phải rủ người đi chung. Ban ngày kêu lên… Read more