Những việc bạn làm sau 6h tối sẽ quyết định tương lai

Thời gian sau 6 giờ tối sẽ quyết định tương lai của bạn

Nhiều người quan niệm rằng, nhiệm vụ duy nhất của họ là kiếm được một công việc. Sau đó, họ chỉ cần hùng hục làm việc, còn công ty sẽ… Read more

ĐẮC NHÂN TÂM CÓ THỰC SỰ ĐÁNG ĐỂ ĐỌC ???

1. Muốn lấy mật đừng phá tổ ong: Không chỉ trích, oán trách hay than phiền. 2. Bí mật lớn nhất trong phép ứng xử: Thành thật khen ngợi và… Read more