Mỗi Thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội đồ đều có một tương lai

Mỗi Thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội đồ đều có một tương lai

Tại một vùng nông thôn nước Mỹ, có hai anh em nhà kia vì quá đói kém, bần cùng đã rủ nhau đi ăn cắp cừu của nông dân trong… Read more
Làm sao để hết sợ ma

Làm sao để hết sợ ma ??? Tưởng khó mà dễ

Bạn sợ ma quá, chẳng hiểu tại sao. Phòng một mình là không dám ngủ. WC ở ngoài thì ban đêm phải rủ người đi chung. Ban ngày kêu lên… Read more