FPT đầu tư vào công ty giải pháp nhà thông minh Homa Techs

(Forbes Việt Nam) Không tiết lộ con số cụ thể về khoản đầu tư và tỷ lệ nắm giữ nhưng đại diện FPT cho biết họ tham gia vào công… Read more