Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh: Khởi nghiệp quan trọng nhất là 'gan to'

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh: Khởi nghiệp quan trọng nhất là ‘gan to’

"Muốn khởi nghiệp phải có điều kiện cần là kiến thức, nhưng điều kiện đủ là gan to. Không có gan làm giàu sẽ khó có thể thành công" -… Read more