Khung giá đất tăng gần hơn giá thị trường

(Tuổi trẻ) – Bộ Tài nguyên – môi trường vừa trình Chính phủ xem xét, ban hành khung giá đất áp dụng cho 5 năm tới – từ ngày 1-1-2020… Read more