Quy hoạch Bắc Ninh thành đô thị loại I, trực thuộc Trung ương trước năm 2030

(NDH) Tầm nhìn đến năm 2050, đô thị Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng thủ đô Hà Nội.

 Quy hoạch Bắc Ninh thành đô thị loại I, trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Quy hoạch Bắc Ninh thành đô thị loại I, trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch chung xây dựng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I vào những năm 20 của thế kỷ XXI, làm tiền đề xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Tầm nhìn đến năm 2050, đô thị Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng thủ đô Hà Nội với trọng tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo – nghiên cứu khoa học, du lịch văn hóa, y tế – nghỉ dưỡng và logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo – nghiên cứu khoa học…

Đến năm 2020, quy mô dân số Bắc Ninh vào khoảng 716.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 67%. Đất xây dựng đô thị khoảng 7.200 ha, chỉ tiêu khoảng 150 m2/người.

Đô thị Bắc Ninh sẽ phát triển theo 3 hành lang tạo thành tam giác phát triển đô thị, trọng tâm của tam giác phát triển là khu vực Phật tích, các cực Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Nam Sơn là trọng điểm trong phát triển đô thị. Hành lang đô thị kết nối 3 phân khu đô thị Bắc Ninh – Tiên Du – Từ Sơn và liên kết giữa khu đô thị Bắc Ninh với Hà Nội.

Nguồn: Người đồng hành

Related Posts