Thành công lớn nhất của cuộc đời là gì ?

– Khi 3 tuổi, thành công lớn nhất là: Không đái dầm !
– Khi 10 tuổi, thành công lớn nhất là: Biết đi xe đạp !
– Khi 15 tuổi, thành công lớn nhất là: Có nhiều bạn bè !
– Khi 20 tuổi, thành công lớn nhất là: Có một người yêu mình !
– Khi 30, 40, 50 tuổi, thành công lớn nhất là: Có tiền tiêu rủng rỉnh !

Thành công của đời người
Thành công của đời người, đơn giản, vui vui nhưng đọc kỹ lại khá thấm

– Khi 60 tuổi, thành công lớn nhất là: Vẫn còn một người yêu mình !
– Khi 65 tuổi, thành công lớn nhất là: Vẫn có nhiều bạn bè !
– Khi 70 tuổi, thành công lớn nhất là: Vẫn đi được xe đạp !
– Khi 80 tuổi, thành công lớn nhất là: Không đái dầm !

Related Posts