Top 20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam năm 2019 do Forbes Việt Nam bình chọn

20 GIA ĐÌNH KINH DOANH HÀNG ĐẦU TRONG DANH SÁCH NĂM NAY KINH DOANH Ở 16 LĨNH VỰC:

Trong đó nhiều nhất là lĩnh vực Bất động sản, ngân hàng. So với danh sách công bố cách đây 5 năm, có 6 gương mặt mới. Các gia đình kinh doanh xuất hiện trong danh sách này hội đủ các tiêu chí: có ít nhất 2 thế hệ, hai vợ chồng kinh doanh chung, hoặc nhiều thành viên gia đình cùng sở hữu doanh nghiệp và tham gia kinh doanh, các doanh nghiệp họ sở hữu sử dụng số lượng nhiều lao động, và đang quản lý và khai thác khối tư liệu sản xuất lớn.

Nguyễn Thị Cải

Nguyễn Thị Điền

Đỗ Minh Phú

Lê Văn Quang

Trần Thanh Hải – Trần Thị Lệ

Lương Xuân Hà

Johnathan Hạnh Nguyễn

Lê Văn Kiểm

Trần Thị Lâm

Nguyễn Thị Nga

Lý Ngọc Minh

Vưu Khải Thành

Trần Quý Thanh

Đặng Văn Thành

Nguyễn Thị Phương Thảo

Đỗ Duy Thái

Lê Thanh Thản

Trần Kim Thành – Trần Lệ Nguyên

Đoàn Quốc Việt

Phạm Nhật Vượng

 

Related Posts