Thành công của đời người

Thành công lớn nhất của cuộc đời là gì ?

– Khi 3 tuổi, thành công lớn nhất là: Không đái dầm ! – Khi 10 tuổi, thành công lớn nhất là: Biết đi xe đạp ! – Khi 15… Read more