Thành phố Thông minh là gì ?

Thành phố thông minh là gì ?

(Forbes Việt Nam) Xu hướng tiếp theo của quá trình đô thị hóa là thành phố thông minh, nơi các vấn đề đô thị được giải quyết nhờ công nghệ,… Read more

Khung giá đất tăng gần hơn giá thị trường

(Tuổi trẻ) – Bộ Tài nguyên – môi trường vừa trình Chính phủ xem xét, ban hành khung giá đất áp dụng cho 5 năm tới – từ ngày 1-1-2020… Read more