Đắc Nhân Tâm - Cuốn sách cho những ai muốn thành công, thu phục lòng người

Đắc Nhân Tâm là sách gì mà ai cũng cần phải đọc nếu muốn thành công ???

Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời… Read more